Chính sách bảo mật

Chúng tôi đặc biệt cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp và uỷ thác cho chúng tôi khi sử dụng Trang web www.youarebeingwatched.us của chúng tôi . Chính sách về quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu người dùng được thu thập bởi youarebeingwatched trong suốt quá trình bạn truy cập trang web, bao gồm thông tin được tự động thu thập cà thông tin người dùng cung cấp.
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên trang web này, vì vậy người dùng có thể kiểm tra định kỳ để cập nhật những thông tin mới nhất. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang chủ về Chính sách bảo mật đã được sửa đổi và cung cấp một liên kết dẫn người dùng đến Chính sách bảo mật đã được cập nhật. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi sau khi thông báo đã được đưa ra sẽ phải tuân theo các điều khoản mới.

Dữ liệu Người dùng
Chúng tôi thu thập hai loại dữ liệu người dùng: (1) dữ liệu kỹ thuật được tự động thu thập từ tất cả khách truy cập vào trang web (Dữ liệu Thu thập Tự động); và (2) dữ liệu mà bạn tình nguyện cung cấp cho chúng tôi (Dữ liệu tự nguyện cung cấp).
Dữ liệu Thu thập Tự động. Chúng tôi tự động thu thập địa chỉ IP và tên miền mà máy tính của khách truy cập và có thể biết một số thông tin bạn đã cung cấp trước đó thông qua cookie. Chúng tôi cũng theo dõi số lượng và tần suất các lần truy cập trên mỗi trang theo địa chỉ IP, nhưng chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để điều tra thông tin bất kì cá nhân nào trừ trường hợp phát hiện xâm nhập an ninh hoặc một số hoạt động bất hợp pháp nhất định.
Ngoài ra, nếu bạn đến trang web của chúng tôi từ liên kết trang web khác, chúng tôi cũng có thể xác định nguồn của liên kết đó để chúng tôi có thể đánh giá nội dung nào đang thu hút người dùng tham gia vào hoạt động của chúng tôi.
Dữ liệu tự nguyện cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu do bạn tự nguyện gửi, bao gồm dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin tương tự khi bạn tham gia một số hoạt động nhất định trên trang web:
– Đăng ký thành viên
– Đóng góp ý kiến
– Đặt hàng
– Đăng ký nhận thông tin từ trang web qua mail hoặc tin nhắn
– Tham gia khảo sát
– Các hoạt động khác

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập được
Ngoài các tính năng được mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Dữ liệu Thu thập Tự động để xác định lượng truy cập của người dùng nhưng chúng tôi không lưu trữ thông tin này của­ từng cá nhân trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu về thông tin nào của trang được truy cập nhiều nhất, để có thể đánh giá và tiếp tục cải tiến trang web hơn nữa. Chúng tôi không liên kết bất kỳ Dữ liệu Thu thập Tự động nào với Dữ liệu Tự nguyện mà bạn cung cấp cho chúng tôi trừ trường hợp phát hiện xâm nhập an ninh hoặc hoạt động bất hợp pháp nào đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà bạn tự nguyện cung cấp cho các mục đích khác nhau:
– Để hoàn thành yêu cầu mà bạn cung cấp dữ liệu cụ thể, bao gồm chia sẻ dữ liệu với người nhận mong muốn.
– Để thường xuyên liên lạc với bạn về các vấn đề của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp cho bạn thông tin và cập nhật về các hoạt động và cảnh báo hành động.
– Để cho biết bạn là tác giả của bất kỳ nhận xét nào bạn đăng, bao gồm trên bất kỳ trang web hoặc diễn đàn của chúng tôi.
– Cá nhân hoá nội dung mà bạn nhìn thấy dựa trên các hoạt động và sản phẩm mà bạn đã chọn trên trang web của chúng tôi.
– Để cho phép bạn thiết lập và thay đổi tùy chọn người dùng;
– Để cho phép bạn gia hạn tư cách thành viên của mình trong cộng đồng của chúng tôi.
– Để xác nhận đóng góp của bạn cho chúng tôi.
– Để xác nhận đăng ký của bạn cho một sự kiện.
– Để xác nhận mua hàng.
– Để theo dõi bạn bằng một email đặc trưng cho một hoạt động mà bạn đã tham gia hoặc dự định tham gia.

Nhận xét và câu hỏi
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc ý kiến ​ nào về Chính sách bảo mật này hoặc các quy định về việc thu thập dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể điền vào Trang phản hồi của dưới đây hoặc gửi cho chúng tôi câu hỏi hay ý kiến ​​của bạn qua email acluadmin@youarebeingwatched.us